Specjaliści


image 

Agata Majda

Pedagog,  terapeuta coach rodzicielski, była założycielem i do 2009 roku wiceprezesem Polskiego Towarzystwa ADHD. Współtwórcą Kampanii Społecznej ADHD –Świat to za mało! Pracowała nad wprowadzeniem refundacji pierwszego leku na ADHD w Polsce – Concerta. Zasiadała w Senackiej Komisji Zdrowia oraz w Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży. Była współtwórcą Zespołu ds. Opracowania Kompleksowego Programu Pomocy Dziecku z ADHD, który został powołany w Warszawie we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka. Organizowała i brała czynny udział w I Kongresie Instytucji Działających na Rzecz Osób z ADHD. Była członkiem zespołu ds. tworzenia Narodowego Programu Środowisko i Zdrowie Dzieci CEHAP w Ministerstwie Zdrowia w 2009-2010 roku oraz jest członkiem zespołu ds. Działań na rzecz oświaty powołanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej oraz wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Antidotum.

PUBLIKACJE

Publikacje Edukacyjne

Agata Majda/Przemoc rówieśnicza – przejdź do publikacji
Agata Majda/ADHD – skuteczna diagnoza i terapia – przejdź do publikacji
Agata Majda/Leczenie farmakologiczne w ADHD – przejdź do publikacji – przejdź do publikacji
Agata Majda/Rady dla rodziców dzieci z ADHD – przejdź do publikacji

Agata Majda/Dorośli z ADHD – przejdź do publikacji
Agata Majda/ADHD – przejdź do publikacji
Agata Majda/ADD – życie na granicy jawy i snu – przejdź do publikacji
Agata Majda/Metoda Warnkego trening percepcji słuchowej i prawidłowej pisowni – nowość w terapii dysleksji – przejdź do publikacji

Reedukacja.pl:
Agata Majda/Co warto wiedzieć o terapii EEGbiofeedback ? – przejdź do publikacji
Agata Majda/ADHD świadomość to podstawa – przejdź do publikacji

www.adhd.org:
Agata Majda/Metoda Warnknego – przejdź do publikacji

Prozdrowie.pl:
Agata Majda/Metoda Warnkego – przejdź do publikacji

MEDIA

Wywiady
Szkoły nie lubią dzieci z ADHD dla dziennik.pl – zobacz artykuł
Leki tańsze od 16 marca dla gazeta.pl – zobacz artykuł
ADHD może być atutem ? dla wp.pl – zobacz artykuł

 

agnieszka_janiec
Agnieszka Janiec
– pedagog specjalny Uniwersytetu  o specjalności oligofrenopedagog, logopeda , neurologopeda , terapeuta Integracji Sensorycznej.  Dziesięć lat doświadczenia zawodowego jako pedagog specjalny w grupie integracyjnej w Samorządowym Przedszkolu Integracyjnym Nr 28 w Krakowie. Inicjatorka i współtwórca licznych szkoleń oraz sześciu edycji Krakowskiej Konferencji Nauczyciele-Nauczycielom. Do 2012 roku neurologopeda w Samorządowym Przedszkolu Integracyjnym Nr 32 w Krakowie, aktualnie logopeda w przedszkolu w Liszkach. Od 2003 roku Redaktorka działu: Notatnik Nauczyciela Wspomagającego w miesięczniku „Bliżej przedszkola”. Współpracuje z PT ADHD w ramach akcji ADHD ŚWIAT TO ZA MAŁO. Wykładowca i uczestnik ogólnopolskich konferencji dotyczących wieloaspektowego wsparcia dziecka z zaburzeniem rozwoju. Współautorka następujących książek: „Jacy Jesteśmy — program do pracy w grupach integracyjnych”, „Opanować chaos- poradnik dla rodziców dzieci z ADHD”, „Sen Małego Czarodzieja — poradnik i książka pracy dla dzieci z zaburzeniami koncentracji i nie tylko”, „Przyjaciele Małego Czarodzieja — diagnoza i terapia dziecka z ADHD w grupach przedszkolnych” oraz „Mały Przewodnik po ADHD” ze „Specjalnym Kalendarzem ADHD 2011”.

Inne szkolenia:

   • Dotyk dla zdrowia – kurs I stopnia;
   • Dotyk dla zdrowia – kurs II stopnia;
   • Integracja odruchów twarzy wg metody dr Swietłany Masgutowej;
   • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg metody dr Swietłany Masgutowej;
   • Zastosowanie ustno – twarzowej terapii regulacyjnej Castillio –Moralesa u dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym;
   • Program aktywności: świadomość ciała , dotyk i komunikacja – M. C. Knillów;
   • Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka;
   • Stymulacja systemu wzrokowego;
   • Neurokinezjologia jako metoda wspomagająca rozwój dziecka;
   • Biomedyczna i integralna terapia dzieci;
   • Diagnoza i terapia Si dziecka o 0-3;
   • Współpraca z dzieckiem w trakcie diagnozy i terapii Si;
   • Diagnoza i terapia małego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
   • Wychowanie dziecka do samodzielności;
   • Komunikacja i struktura w pracy z osobą autystyczną;
   • Diagnoza i terapia osób autystycznych;
   • Pedagogika zabawy Klanza;
   • Pedagogika cyrku;
   • Jak budować porozumienie między dziećmi-metoda E.Mazlich i A. Faber;
   • Szkoła dla rodziców i wychowawców E.Mazlich i A. Faber;
   • Prawidłowa współpraca nauczycieli i rodziców;
   • Stymulacja kreatywności dziecka uzdolnionego S. Meyer;
   • Dziecko trudne do wychowania- profilaktyka zachowań społecznych;
   • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
   • FAS — diagnoza i terapia;
   • Agresja osób z autyzmem i u osób z głębokim upośledzeniem umysłowy — agresja osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi w świetle praktyki terapeutycznej;
   • Cykl szkoleń: diagnoza i terapia dziecka z ADHD;
   • Praktyczny kurs alternatywnych wspomagających metod porozumiewania się;
   • Zabawy fundamentalne;
   • Emisja głosu w terapii dziecka;
   • Praktyczna zastosowanie idei Carla Orfa w umuzykalnianiu dzieci;
   • Diagnoza i terapia dysleksji i dyskalkuli, specyficznych trudności w nauce matematyki;
   • Terapia logopedyczna dzieci z uszkodzeniami OUN;
   • Diagnoza i terapia dzieci z afazją;
   • Psychostymulacyjna metoda pracy z dziećmi z autyzmem;
   • Masaż Shantala;
   • Terapia czaszkowo-krzyżowa;
   • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych Impuls System w trudnościach w czytaniu;
   • Diagnoza funkcjonalna dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Prodeste;
   • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wada wymowy I.Michalak -Widera;
   • Diagnoza i terapia dysfagii wdl. Praksedy Szyper;
   • Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej-Aleksandra Łada;
   • Szkolenie I stopnia z Programu Rozwoju Komunikacji Makaton;
   • Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

Obecnie prowadzi gabinet w Krakowie Agaja.

 

martyna_smolarek
Martyna Smolarek
– Ukończyła studia dziennie, magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie: Filologia polska ze specjalnością logopedyczną. Rozpoczęła studia podyplomowe na Akademii Krakowskiej: Neurologopedia z elementami tyflologogopedii.

   • Posiada I i II stopień kursu języka migowego SJM dla nauczycieli;
   • Uczestniczyła w warsztatach logopedycznych: Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy;
   • Uczestniczyła w VII Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego;

Terapeuta Metody Warnkego – trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni, poziom podstawowy i rozwijający.

Odbywała praktyki w gabinecie neurologopedycznym Gżegżółka w Krakowie. (praca z dziećmi i dorosłymi z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, afazją, dysleksją, jąkaniem, a także z dziećmi bilingwalnymi.

Obecnie współpracuje z krakowskimi przedszkolami, prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne.

Ksenia Kolanko

 

Dietetyk

Magister dietetyki oraz licencjat zdrowia publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym uzyskała tytuł magistra dietetyki oraz licencjat zdrowia publicznego. W ciągu pięciu lat spotkała się z wieloma pacjentami o różnorodnych schorzeniach. Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach, dotyczących m.in.: żywienia dojelitowego, żywienia w sporcie oraz suplementów diety.
Na codzień przyjmuje w Olkuszu w poradni DietMed.

image

Justyna Korolewicz

Jest pedagogogiem, kulturoznawcą edukatorem w projekcie The Future of Education, specjalista od kinezjologii edukacyjnej. Pracuje w jednej z sobotnich szkół w Wielkiej Brytanii jako nauczyciel.

Publikacje:

Funkcjonowanie Szkół Polonijnych w Wielkiej Brytanii