Nasz Zespół


 

Agata Majda

Psycholog (specjalność: psychologia kliniczna osobowości),pedagog resocjalizacyjny, terapeuta, coach rodzicielski. Była założycielem i do 2009 roku wiceprezesem Polskiego Towarzystwa ADHD. Współtwórcą Kampanii Społecznej ADHD –Świat to za mało! Pracowała nad wprowadzeniem refundacji pierwszego leku na ADHD w Polsce – Concerta. Zasiadała w Senackiej Komisji Zdrowia oraz w Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży. Była współtwórcą Zespołu ds. Opracowania Kompleksowego Programu Pomocy Dziecku z ADHD, który został powołany w Warszawie we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka. Organizowała i brała czynny udział w I Kongresie Instytucji Działających na Rzecz Osób z ADHD. Była członkiem zespołu ds. tworzenia Narodowego Programu Środowisko i Zdrowie Dzieci CEHAP w Ministerstwie Zdrowia w 2009-2010 roku oraz jest członkiem zespołu ds. Działań na rzecz oświaty powołanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Agata Beata Majda (born March 7, 1972 in Olkusz) is a educationalist, therapist, personal parental trainer, specialist of Hyperactivity Disorder Syndrome.
Graduated from the Department of Pedagogy of The General Jerzy Zietek Silesian School of Managment in Katowice, Univeristy of Social Sciences in Lodz and psychological courses and trainings, e.g Edinburgh University (Clinical Psychology of Children and Youth), Institute of Applied Psychology in Poznan (psychology).
Founder and to year 2009 Vice President of the Polish Society of ADHD, co-creator of the Social Campaign ADHD „World to not enough!”. Expert of the Senate Health Committee and the Senate Commission for Education of Science and Youth.
She co-created a team to develop a Comprehensive Child Support Program with ADHD, which was established in Warsaw in cooperation with the Office of the Ombudsman for Children. Member of the CEHAP National Program for Environment and Children Health at the Ministry of Health in 2009-2010. Coordinator of the Polish Bilingualism Day in Great Britain in 2016. Member of the Polish Society of Clinical Neurophysiology.
Founder and therapist of the Alpha Therapy Lab and co-founder and educator oin the project The Future of Education OWL®.

PUBLIKACJE

Publikacje Edukacyjne

Agata Majda
Agata Majda/Program profilaktyki – przeciwdziałanie agresji w szkole – przejdź do publikacji
Agata Majda/Przemoc rówieśnicza – przejdź do publikacji
Agata Majda/ADHD – skuteczna diagnoza i terapia – przejdź do publikacji
Agata Majda/Leczenie farmakologiczne w ADHD – przejdź do publikacji – przejdź do publikacji
Agata Majda/Rady dla rodziców dzieci z ADHD – przejdź do publikacji

Agata Majda/Dorośli z ADHD – przejdź do publikacji
Agata Majda/ADHD – przejdź do publikacji
Agata Majda/ADD – życie na granicy jawy i snu – przejdź do publikacji
Agata Majda/Metoda Warnkego trening percepcji słuchowej i prawidłowej pisowni – nowość w terapii dysleksji – przejdź do publikacji

Reedukacja.pl:
Agata Majda/Co warto wiedzieć o terapii EEGbiofeedback ? – przejdź do publikacji
Agata Majda/ADHD świadomość to podstawa – przejdź do publikacji

www.adhd.org:
Agata Majda/Metoda Warnknego – przejdź do publikacji

Prozdrowie.pl:
Agata Majda/Metoda Warnkego – przejdź do publikacji

www.portal.abszdrowie.pl:
Agata Majda/Autyzm u dzieci – co jest ważne i jak postępować ? – przejdź do publikacji

O przemocy rówieśniczej: http://www.dobrapolskaszkola.com/przemoc-wsrod-rowiesnikow-obserwujmy-uwaznie/

MEDIA

Wywiady
Szkoły nie lubią dzieci z ADHD dla dziennik.pl – zobacz artykuł
Leki tańsze od 16 marca dla gazeta.pl – zobacz artykuł
ADHD może być atutem ? dla wp.pl – zobacz artykuł

Portal Dobra Polska Szkoła:

Współczesny nauczyciel sobotniej szkoły

Pomysłów na promowanie polskiej kultury jest bardzo dużo!

Ksenia Kolanko (współpraca)

Magister dietetyki oraz licencjat zdrowia publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym uzyskała tytuł magistra dietetyki oraz licencjat zdrowia publicznego. W ciągu pięciu lat spotkała się z wieloma pacjentami o różnorodnych schorzeniach. Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach, dotyczących m.in.: żywienia dojelitowego, żywienia w sporcie oraz suplementów diety.
Na codzień przyjmuje w Olkuszu w poradni DietMed.