Projekt The Future of Education OWL

The Future of Education OWL jest to projekt uruchomiony w ramach Pracowni Terapeutycznej ALFA na terenie Wielkiej Brytanii. To także ruch wielu osób – rodziców, psychologów, pedagogów, osób, którym bliskie są problemy i sprawy dotyczące diagnozy, terapii oraz edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Od dłuższego czasu podejmujemy inicjatywy mające na celu nagłaśnianie i prezentowanie problemu różnorodnych zaburzeń oraz ich diagnozy. Przekazujemy wiedzę zarówno szerokim gremiom społecznym, jak i urzędom i osobom mającym bezpośredni wpływ na jakość życia osób z wszelkimi zaburzeniami.

The Future of Education OWL we współpracy z licznymi, lokalnie działającymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami organizuje konferencje i szkolenia oraz pomaga w tworzeniu grup terapeutycznych dla dzieci i ich rodziców.

Misją i celem The Future of Education OWL jest szeroko pojęta edukacja w różnych obszarach skierowana do nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz uczniów.

Celem jest też stworzenie bazy danych polskich specjalistów w Wielkiej Brytanii  i rekomendacja. Podejmujemy współpracę z psychologami, pedagogami, terapeutami, nauczycielami, którzy chcą pomagać innym Polakom mieszkającym na terenie Wielkiej Brytanii i tym samym dążą do własnego rozwoju.

 Innym aspektem naszej działalności są szkolenia organizowane dla nauczycieli i opiekunów mające ułatwić im diagnozowanie i pracę z dziećmi i młodzieżą obarczonymi różnymi zaburzeniem. Szkolenia te są prowadzone na terenie całej Wielkiej Brytanii i skierowany do polskiej społeczności.

Dzieciom i rodzicom oferujemy spotkania ze specjalistami w ramach punktów konsultacyjnych oraz uczestnictwo w grupach terapeutycznych i grupach wsparcia.

I tak od marca do czerwca 2016 roku co środy udzielaliśmy bezpłatnych konsultacji w Grupie Zabawowej w Swindon w Domu Polskim.

W 2016 roku zorganizowaliśmy pierwszy Polonijny Dzień Dwujęzyczności w Wielkiej Brytanii, a w ramach tego dnia Seminarium w Swindon poświecone tematyce dwujęzyczności i dwukulturowości.

Oferujemy również  pomoc diagnostyczno-terapeutyczną przy jednoczesnym stosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz nowych kierunków i metod pracy.