Logopedyczne

Diagnoza logopedyczna, która obejmuje ocenę rozwoju mowy dziecka lub stanu mowy osoby dorosłej oraz zaprogramowanie czasu trwania terapii i podanie zakresu ćwiczeń.

Terapia wad wymowy obejmująca:

  • kapacyzm-zastępowanie głosek k i g odpowiednio głoskami t i d;
  • seplenienie-nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż;
  • reranie-brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r.

 

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji takich jak afazja, alalia, opóźniony rozwój mowy czy jąkanie.

Wczesna interwencja logopedyczna, która obejmuje wczesną diagnozę logopedyczną (małe dzieci) oraz wczesną terapię polegającą na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych i językowych.

Zajęcia dla dzieci dwujęzycznych polegające na rozwijaniu systemu językowego dzieci dwu i wielojęzycznych, zarówno tych które mają specyficzne problemy z nabywaniem języka jak i tych dzieci, które nabywają język bez problemów.