Kinezjologia edukacyjna

To program edukacyjny opracowany przez dr Paula E. Dennisona i Gail E. Dennison. Podczas pracy i zabawy trenuje się mózg. Inna nazwa to Gimnastyka Mózgu. Doskonale sprawdza się w terapii młodszych dzieci.

Podczas zajęć stosujemy ćwiczenia  przekraczające środkową linię ciała, wzroku i słuchu. Doskonali się umiejętności płynnego wodzenia wzrokiem, aktywizuje i integruje prawe i lewe pole wzrokowe i słuchowe. Doskonałą umiejętność skupionego i trwałego słuchania prawym i lewym uchem.

Ćwiczenia wpływają na doskonalenie umiejętności interpretacji czytanego tekstu, koncentracji uwagi, umiejętności analizy i zrozumienia tekstu, poprawiają myślenie. Wpływają na organizację nauki i pracy. Zmniejszają negatywny wpływ odruchu ustawienia oczu oraz aktywizują pamięć i integrację percepcji wzrokowy-słuchowej. Doskonalą umiejętność przetwarzania obrazów i informacji na język symboli.

Przekładają się na poprawę pisania, czytania, liczenia. Wpływają na samoświadomość, obraz własnego ” ja”, koordynację całego ciała i twórcze myślenie.